2019-10-07

پهپاد

2019-04-16

دستگاه مینی برش

2019-04-16

ژئوفیزیک_IP&RS

2019-04-16

دستگاه جک هیدرولیک

2019-04-16

پاکت معدنی

2019-04-16

دستگاه راسل دیزلی

2019-04-16

حفاری مغزه گیری_NQ

2019-04-16

حفاری مغزه گیری_ HQ

2019-04-16

دستگاه مینی برش سوپرگردان

2019-04-16

دستگاه راسل برقی

2019-04-16

دستگاه سوپر برش تمام اتومات

2019-04-16

دستگاه سیم برش

2019-04-16

دستگاه حفاری مغزه گیری

2019-04-16

تصاویر ماهواره ای

2019-04-16

حفاری پودری با راسل

2019-04-15

GPS دستی

2019-04-15

چکش زمین شناسی

2019-04-15

نقشه برداری هوایی

2019-04-15

GPS دو فرکانسه

2019-04-15

حفاری پودری با دریل واگن