معدن پلی متال جام

نام معدن: جام ماده معدنی: باریت | نوع باریت: کریستال و حفاری | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 30/000 تن | استخراج سالیانه: 1000 تن | وزن مخصوص(gr/cm3) :4/2 | مساحت: 16/6 کیلومتر مربع استان: خراسان رضوی | شهرستان: خواف قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. توضیحات: لازم به ذکر […]