معدن پلی متال اطلس

نام معدن: اطلس ماده معدنی : پلی متال | وضعیت: پروانه بهره بردای | مساحت: 12/95 کیلومترمربع | ماده معدنی اول: مس | میزان ذخیره: 100/000 تن | عیار : % 0/9 | ماده معدنی دوم: باریت | میزان ذخیره: 8/000 تن | وزن مخصوص(gr/cm3) : 4.3 استان: خراسان رضوی | شهرستان: نیشابور قیمت پیشنهادی […]