معدن بنتونیت جامکرد

نام معدن: جامکرد ماده معدنی : بنتونیت سدیک | ذخیره قطعی: 210/000 تن | برداشت سالیانه :10/000 تن | وضعیت : پروانه بهره برداری | مساحت : 3/96 کیلومتر مربع | جذب آب (دوساعته): %550 استان: خراسان جنوبی | شهرستان : سرایان قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با […]

معدن بنتونیت شیر مغز گیسور

نام معدن: شیر مغز گیسور ماده معدنی: بنتونیت | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 130/000 | مساحت : 5/07 کیلومتر مربع | جذب آب بنتونیت (دوساعته): از %450 تا %770 استان: خراسان جنوبی | شهرستان : قائنات قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09159166612 […]

معدن بنتونیت دیهوک

نام معدن: دیهوک ماده معدنی: بنتونیت | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 520/000 | مساحت : 5/87 کیلومتر مربع | جذب آب بنتونیت (دوساعته): از %450 تا %770 | اندیس تورم: 25 استان: خراسان جنوبی | شهرستان : دیهوک قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با […]