معدن بوکسیت قرسرخ

نام معدن : قرسرخ ماده معدنی: بوکسیت | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 85,000 تن | استخراج سالیانه:5,000 تن | عیار میانگینAl2O3 : 35 درصد | مساحت : 2/69 کیلومتر مربع استان: خراسان جنوبی | شهرستان : طبس قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. توضیحات : کانی سازی سرب و […]