حفاری پودری

نوع تجهیزات : دستگاه حفاری پودری راسل حوزه فعالیت: کار در معادن | محدوده فعالیت: در سراسر کشور شرایط: هزینه های اسکان، خوراک، ایاب ذهاب پرسنل در معدن، گازوئیل و جابجایی دستگاه داخل معدن با کارفرما می باشد توضیحات: حداقل عمق حفاری جهت قبول پیشنهاد 500 متر می باشد در صورتی که متراژ حفاری زیر […]