معدن خاک صنعتی ریگ شتران

نام معدن: ریگ شتران ماده معدنی : خاک صنعتی | عیار میانگین (درصد):SiO2: 24 ,Al2O3: 21, Fe2O3: 1/1 | ذخیره قطعی: 90,000 تن | برداشت سالیانه :5,000 تن | وضعیت : پروانه بهره برداری | مساحت : 7 کیلومتر مربع استان: خراسان جنوبی | شهرستان : طبس قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. […]