معدن خاک صنعتی عرفان

نام معدن: عرفان ماده معدنی : خاک صنعتی | ذخیره قطعی: 521/000 تن | برداشت سالیانه :13/000 تن | وضعیت : پروانه بهره برداری | مساحت : 0/3 کیلومتر مربع استان: خراسان جنوبی | شهرستان : فردوس قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09159166612 (هادی علی نیا) […]