معدن سیلیس دهن رود

نام معدن: دهن رود ماده معدنی: کوارتز | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 30/000 تن | استخراج سالیانه: 6/000 تن |مساحت: 0/8 کیلومترمربع | عیار (درصد) : SiO2: 98 ، Al2O3: 0/5 ، Fe2O3: 0/5 استان: خراسان جنوبی | شهرستان: نهبندان قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات […]

معدن سیلیس چاه طالبی

نام معدن: چاه طالبی ماده معدنی: کوارتز | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 20/000 تن | استخراج سالیانه: 2/800 تن |مساحت: 2 کیلومترمربع | عیار (درصد) : SiO2: 98 ، Al2O3: 0/5 ، Fe2O3: 0/3 استان: خراسان رضوی | شهرستان: مشهد قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات […]