معدن مگنتیت افق خاوران

نام معدن: افق خاوران ماده معدنی: مگنتیت (پلاسری) | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 102/000 تن | استخراج سالیانه: 6/800 تن | عیار آهن : %56 | درصد وزنی :%2 | مساحت:11/31 کیلومتر مربع استان: خراسان رضوی | شهرستان: خواف قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر […]