سرب و روی لیان

نام محدوده: لیان ماده معدنی: سرب و روی | وضعیت : پروانه اکتشاف | وسعت:10 کیلومتر مربع | استعلام : موافقت بصورت فعالیت زیر زمینی استان: خراسان رضوی | شهرستان: چناران قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. توضیحات: این محدوده در سال 1336 دارای پروانه بهره برداری بوده و مسبوق به سابقه می […]