معدن سرب و روی سراب

نام معدن: سراب ماده معدنی: سرب و روی | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 46/000 تن | استخراج سالیانه: 3/750 تن | عیار میانگین : 10 درصد | وسعت: 2/86 کیلومتر مربع استان: خراسان رضوی | شهرستان: تربت جام قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با […]