معدن سنگ لاشه آبقوی

نام معدن: آبقوی ماده معدنی: داسیت | رنگ: خاکستری روشن | نوع سنگ : لاشه و بالاست | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 12/493/000 تن | برداشت سالیانه:20/000 تن | مساحت: 1/66 کیلومتر مربع استان: خراسان رضوی | شهرستان: نیشابور قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. توضیحات : – این […]