مجید کوهستانیان

نام و نام خانوادگی : مجید کوهستانیان رشته تحصیلی: کارشناس ارشد زمین شناسی | گرایش: پترولوژی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان: مشهد مهارت: کارشناس زمین شناسی و اکتشافات معدنی جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09151804399 (مجید کوهستانیان) ارتباط برقرار نمائید محصولات مشابه 0 […]

محمد جلیل ناجی نیا

نام و نام خانوادگی : محمد جلیل ناجی نیا رشته تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف | نظارت: پایه سه – طراحی: پایه سه آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان: مشهد مهارت: کارشناس زمین شناسی و اکتشافات معدنی جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09158043052 (محمد جلیل […]