محمد نیکخواه کاشانی

نام و نام خانوادگی : محمد نیکخواه کاشانی رشته تحصیلی: کارشناسی معدن | رسته فعالیت: استخراج | نظارت: پایه دو – طراحی: پایه دو آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان مشهد مهارت: طراحی کلیه معادن روباز اعم از آتش باری و چال های انفجاری، طراحی رمپ و پیت استخراجی و تهیه طرح های فنی و […]