پلی متال گندی

نام محدوده: گندی ماده معدنی: پلی متال ( آهن ( مگنتیت، اولیژیست) , مس , سرب و روی) | وضعیت : در شرف اخذ گواهی کشف | وسعت: 8/095 کیلومتر مربع استان: سمنان – شهرستان: شاهرود قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. توضیحات: در این محدوده کارهای شدادی بروی کانی سازی های مس […]