معدن باریت کرپشلی

نام معدن: کرپشلی ماده معدنی: باریت |نوع باریت: کریستال و حفاری | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 10/000 تن | استخراج سالیانه: 1000 تن | وزن مخصوص(gr/cm3) :4/2 | مساحت: 37 کیلومتر مربع استان: خراسان شمالی | شهرستان: راز و جرگلان – شهر: یکه صعود قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : […]