معدن بنتونیت شیر مغز گیسور

نام معدن: شیر مغز گیسور ماده معدنی: بنتونیت | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 130/000 | مساحت : 5/07 کیلومتر مربع | جذب آب بنتونیت (دوساعته): از %450 تا %770 استان: خراسان جنوبی | شهرستان : قائنات قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09159166612 […]