سیلیس خلیل آباد

نام محدوده: سیلیس خلیل آباد ماده معدنی: کوارتزیت | وضعیت : پروانه اکتشاف | مساحت: 0/32 کیلومترمربع | عیار (درصد) : SiO2: 96 ، Al2O3: 1/5 ، Fe2O3: 0/45 استان: خراسان رضوی | شهرستان: کاشمر قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09159166612 (هادی علی نیا) ارتباط برقرار […]

معدن سیلیس دهن رود

نام معدن: دهن رود ماده معدنی: کوارتز | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 30/000 تن | استخراج سالیانه: 6/000 تن |مساحت: 0/8 کیلومترمربع | عیار (درصد) : SiO2: 98 ، Al2O3: 0/5 ، Fe2O3: 0/5 استان: خراسان جنوبی | شهرستان: نهبندان قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات […]

معدن سیلیس چاه طالبی

نام معدن: چاه طالبی ماده معدنی: کوارتز | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 20/000 تن | استخراج سالیانه: 2/800 تن |مساحت: 2 کیلومترمربع | عیار (درصد) : SiO2: 98 ، Al2O3: 0/5 ، Fe2O3: 0/3 استان: خراسان رضوی | شهرستان: مشهد قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات […]

معدن سیلیس مسجد شکر

نام معدن: مسجد شکر ماده معدنی: کوارتزیت | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 1/950/000 تن | مساحت: 1/53 کیلومترمربع | عیار (درصد) : SiO2: 94 , Al2O3: 2/15 , Fe2O3: 0/88 استان: خراسان جنوبی | شهرستان: طبس قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09159166612 […]