معدن منیزیت درخت سنجد

نام معدن: درخت سنجد ماده معدنی: منیزیت | وضعیت : پروانه بهره برداری | ذخیره قطعی: 14/200 تن | استخراج سالیانه : 1/500 تن | عیار میانگین: %83 | مساحت : 9 کیلومتر مربع استان: خراسان رضوی | شهرستان : تربت حیدریه قیمت پیشنهادی : توافقی قیمت کارشناسی : ………. جهت کسب اطلاعات بیشتر با […]