حفاری مغزه گیری پرتابل

نوع تجهیزات : دستگاه حفاری بنزینی مغزه گیری قابل حمل و پرتابل حوزه فعالیت: کار در معادن سنگ های ساختمانی ( نرم بر) | محدوده فعالیت: در سراسر کشور شرایط: هزینه های اسکان، خوراک، ایاب ذهاب ، سوخت و آب با کارفرما می باشد توضیحات: دستگاه با اپراتور اجاره داده می شود. با توجه به […]