هادی کاظمی

نام و نام خانوادگی : هادی کاظمی رشته تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف آدرس: استان گلستان | شهرستان گرگان مهارت: پیمایش و پی جویی – گوهرتراشی و گوهر شناس جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09151254021 (هادی کاظمی) ارتباط برقرار نمائید محصولات مشابه 0 خدمات پرویز […]