محمد نیکخواه کاشانی

نام و نام خانوادگی : محمد نیکخواه کاشانی رشته تحصیلی: کارشناسی معدن | رسته فعالیت: استخراج | نظارت: پایه دو – طراحی: پایه دو آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان مشهد مهارت: طراحی کلیه معادن روباز اعم از آتش باری و چال های انفجاری، طراحی رمپ و پیت استخراجی و تهیه طرح های فنی و […]

هادی کاظمی

نام و نام خانوادگی : هادی کاظمی رشته تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف آدرس: استان گلستان | شهرستان گرگان مهارت: پیمایش و پی جویی – گوهرتراشی و گوهر شناس جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09151254021 (هادی کاظمی) ارتباط برقرار نمائید محصولات مشابه 0 خدمات پرویز […]

پرویز امینی

نام و نام خانوادگی : پرویز امینی رشته تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف آدرس: استان خراسان جنوبی | شهرستان: بیرجند مهارت: کارشناس زمین شناسی و اکتشافات معدنی جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09155630204 (پرویز امینی) ارتباط برقرار نمائید محصولات مشابه 0 خدمات مجید کوهستانیان Posted […]

مجید کوهستانیان

نام و نام خانوادگی : مجید کوهستانیان رشته تحصیلی: کارشناس ارشد زمین شناسی | گرایش: پترولوژی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان: مشهد مهارت: کارشناس زمین شناسی و اکتشافات معدنی جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09151804399 (مجید کوهستانیان) ارتباط برقرار نمائید محصولات مشابه 0 […]

محمد جلیل ناجی نیا

نام و نام خانوادگی : محمد جلیل ناجی نیا رشته تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف | نظارت: پایه سه – طراحی: پایه سه آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان: مشهد مهارت: کارشناس زمین شناسی و اکتشافات معدنی جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09158043052 (محمد جلیل […]

مصطفی صادقپور

نام و نام خانوادگی : مصطفی صادقپور رشته تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف | نظارت: پایه دو – طراحی: پایه دو آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان: مشهد مهارت: کارشناس زمین شناسی و اکتشافات معدنی جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09153589719 (مصطفی صادقپور) ارتباط برقرار […]

مهدی نظری

نام و نام خانوادگی : مهدی نظری رشته تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی | رسته فعالیت: پی جویی و اکتشاف | نظارت: پایه یک – طراحی: پایه دو آدرس: استان خراسان رضوی | شهرستان: مشهد مهارت: کارشناس زمین شناسی و اکتشافات معدنی جهت دریافت مشاوره معدنی و زمین شناسی با شماره 09155311869 (مهدی نظری) ارتباط برقرار […]